Anker Bøger

Bent Engelbrecht

Bent Engelbrecht er Menighedsrådsformand gennem 8 år for Kirken I Hinnerup med henved 7500 medlemmer af folkekirken. Er bestyrelsesformand for Odder Gymnasium, adm. direktør for konsulentvirksomhed, Ledelsesrådgiver og har varetaget bestyrelsesposter i Musikskole, beboerforening, i brancheforening, samt rådgiver for bestyrelser.

 

Kjeld B. Nielsen

Kjeld B. Nielsen er Sognepræst i Kirken i Hinnerup, og har været medlem af Menighedsrådet i 16 år, valgt daglig leder af Kirken og dens medarbejdere i 7 år. Stifter af og bestyrelsesformand for kirkekaffefondet og konsulenterfaringer fra Danida og mangeårigt arbejde i Nicaragua.

 

C. Otto Scharmer

Dr. Carl Otto Scharmer har en Ph.D. i økonomi og ledelse fra Witten-Herdecke Universitet i Tyskland, og er lektor på Massachusetts Institute of Technology (MIT), hvor han underviser som en del af Sloan School of Management. Som supplement til undervisningen på MIT har Scharmer også begivet sig ud i Massive Open Online Course (MOOC), hvor faget U-lab når ud til et deltagertal på 25.000, og spænder over 191 lande. Koblingen mellem Scharmers undervisning på MIT og udvidelse til MOOC viser et blændende eksempel på, hvad der står beskrevet i Scharmers anmelderroste bog, Teori-U: Ledelse der skaber fremtiden. Her argumenterer Scharmer for, at vi som mennesker skal lære at se nutiden gennem fremtidens øjne – også kaldet Presencing.
Presencing har en fremtrædende rolle i Scharmers karriere, der tydeligt bærer præg af en innovativ hjerne og et stort gå-på mod. Blandt andet er Scharmer medskaber af Global Wellbeing and Gross National Happiness Lab, der muliggør et link mellem innovative skabere fra Bhutan, Brasilien, Europa og USA i bestræbelserne på at skabe udvikling målt på mere end GDP. Ydermere står Scharmer bag Presencing Institute, der arbejder mod at lave sociale teknologier, udbygge kapacitet, og generere plads til dybdegående samfundsmæssig fornyelse. Presencing Institute arbejder også på at skabe et skifte i økonomien fra en ego-økonomi til en øko-økonomi, hvilket Scharmer har uddybet i efterfølgeren til ’Teori-U: Ledelse der skaber fremtiden’, ’Ledelse fra den spirende fremtid: Fra ego-system til øko-system økonomier’.
Den brede viden om ledelse, Teori-U og Presencing som Scharmer besidder, skaber tankevækkende og overraskende aha-oplevelser hos kursister og studerende verden over. Derfor har Anker Bøger også sikret sig, at Scharmer kommer til Danmark i 2015, da tidligere besøg har været en rivende succes.

 

Tina Bue

Tina Bue er tidligere institutionsleder af Børneinstitution Hunderup i Odense, hvor dagligdagen mere eller mindre blev bygget op omkring Teori-U. ’Fortællinger fra U’et – Teori omsat i liv, læring og lederskab’ er skrevet med udgangspunkt i de erfaringer, Tina og Børneinstitution Hunderup har gjort i forhold til brugen af Teori-U, og beskriver forandringsprocesser, ledelsesstil og gode historier fra dagligdagen. I dag er Tina leder på ’Phønix – Fremtidens hus for læring og udvikling’ . Phønix er en konsulentvirksomhed under Odense Kommune, der sætter fokus på udviklingsprocesser og velvære på arbejdspladser i Kommunen. Udviklingsprocesserne er i høj grad inspireret af Teori-U, og Tina Bue har haft utallige kursister og interesserede til vejledning i, hvordan Teori-U kan bruges i hverdagen til at skabe udvikling, handlekraft og evnen til at se sig selv som en del af en helhed. Med 15 års erfaring som institutionsleder på forskellige institutioner medbringer Tina en bred erfaringsramme, og forståelsen mellem teori og praksis forenkles gennem effektiv formidling og forståelige narrativer.

 

Lars Dencker

Lars Dencker er uddannet cand.psych. og udnytter sine færdigheder som konsulent hos Anker Bøger, hvor han særligt arbejder med forandringsledelse, konflikthåndtering og personlig udvikling. Derudover underviser Lars som ekstern lektor ved flere læreanstalter. Som tidligere leder og konsulent hos danske og internationale virksomheder har Lars stor praktisk erfaring i ledelses- og organisationsudvikling. Hos Anker Bøger har han stået for oversættelsen af Scharmers ’Teori U: Ledelse der skaber fremtiden’, samt efterfølgeren, ’Ledelse fra den spirende fremtid: Fra ego-system til øko-system økonomier’. Lars er derfor, om nogen, godt inde i Scharmers U-nivers, og han er eftertragtet som foredragsholder og organisationsudvikler med Teori-U som tema. Lars har en engageret og energisk tilgang til sit arbejde, og formår at sætte spørgsmålstegn ved Teori-U’s nærmest religiøse status blandt nogle ledere og organisationer. Dencker arbejder fokuseret ud fra, at Teori-U netop er en teori, der gerne skal anskues med et åbent sind og tilpasningsevne. Dette ses i bogen ’Ledelse med Teori U i bagagen – Mod en Ny Nordisk ledelsespraksis’, hvor Lars tager ledelsesbrillerne på og anskuer Scharmers Teori-U på afstand, og med den Skandinaviske ledelseskultur in mente. Ud over ’Teori U i bagagen – Mod en Ny Nordisk ledelsespraksis’ har Lars en omfattende bog- og artikelproduktion bag sig.

 

Rie Frilund Skårhøj

Rie Skårhøj er uddannet sociolog fra Københavns Universitet og har på sin overbygning specialiseret sig i organisation, arbejdsmarked og ledelse. Med en passion for frivillighed har Rie skrevet bachelorprojekt og speciale om frivillige organisationer og senere udvidet sine projekter til også at inkludere bøger. Ries passion og interesse i frivillighed oprinder i hendes teenageår, hvor hun, på den ene eller anden måde, har været involveret i frivilligt arbejde. Blandt andet har Rie været leder på musiklejre, redaktør for et ungdomsmagasin, ungdomsleder i kirkeligt ungdomsarbejde, samt siddet i menighedsråd. Rie har også været projektleder af Café Retro og senere hen Foreningen Retro, der har set en forrygende vækst, og i dag indeholder to caféer, et spisehus, samt tre humanitære projekter. I en deltidsstilling som ungdoms- og frivillighedsforsker på Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik har Rie opnået indgående erfaring med at konsulentydelser og at holde foredrag til frivillige ungdomsorganisationer. Denne erfaring udnytter hun i dag i sin egen virksomhed, ledfrivillige.dk. Her tilbyder Rie konsulentydelser i emner så som ledertræning, motivation, organisationsledelse i praksis, projektledelse og meget andet.

 

Esther Skov Rygaard

Esther Rygaard er uddannet indenfor internationale udviklingsstudier og socialvidenskab fra Roskilde Universitet. Med fokus på, hvad der driver menneskelig trivsel, har Esther særligt arbejdet med frivilligt arbejde og hvilke rammer der skaber de bedste forhold for frivillige. Esthers baggrund for at skrive bøger om ledelse ligger i hendes uddannelse, men også i gennemførte kurser og ledertræning. Bl.a. har Esther gennemført ledertræning og coaching gennem Foreningen Retro, hvor hun også har været frivillig siden 2005. Her har hun siddet i forskellige roller, der alle medvirker til, at hun i dag har en bred referenceramme i forhold til ledelse af frivillige. I øjeblikket sidder Esther som overordnet projektleder for en NGO med projekter i Sierra Leone. Mellemamerika og Afrika er regioner, som Esther har arbejdet en del med som frivillig, da hun ad flere omgange har siddet med projekter indenfor udvikling af disse regioner.
Siden 2013 har Esther været ansat som konsulent hos ledfrivillige.dk, hvor hun holder foredrag om ledelse af frivillige. Hun har tidligere arbejdet hos Mellemfolkeligt Samvirke, hvor hun var med til at udvikle et ledertræningskursus for erfarne ledere. Derfor har Esther også en stor erfaringsbase at trække på i sine konsultationer og foredrag.

 

Dorte Kappelgaard

Dorte Kappelgaard er uddannet sociolog fra Københavns Universitet og har på sin overbygning specialiseret sig i organisation, arbejdsmarked og ledelse. I dag arbejder Dorte som foredragsholder og konsulent indenfor bl.a. ledelse af frivillige. Derudover er Dorte også ansat hos Frivilligcenter Hillerød, hvor hun siden 2011 har beskæftiget sig med rekruttering af frivillige, kapacitetsudvikling og hvordan sociale foreninger kan skabe mere synlighed. Desuden sidder Dorte som projektleder på projektet ’Motionsvenner for psykisk sårbare’. Med et hjerte der brænder for frivillighed, har Dorte lagt et utal af timer i diverse foreninger og organisationer. Bl.a. er hun formand for OPENspace der er et forum for kunst, tro og eksistens, samt frivillig i diverse kreative, kirkelige og lokalmiljøudviklende projekter og bestyrelser. Med denne store erfaring i ryggen har Dorte i samarbejde med Rie Skårhøj skrevet bogen ’Ledelse af Frivillige – en Håndbog’.

 

Frederik C. Boll

Frederik C. Boll er uddannet sociolog fra Købehavns Universitet. Som tidligere frivillig i Mellemfolkeligt Samvirke har Frederik stor indsigt i, hvordan frivilliges verden ser ud, og hvilke udviklingsområder der har brug for opmærksomhed. Det frivillige arbejde som Frederik har været involveret i, har givet ham national såvel som international erfaring, da han bl.a. har været frivillig på en work camp i Oregon, USA, samt undervist på et ledertræningsseminar for internationale kursister. Derfor har Frederik også haft en bred føling med ledelsesaspektet af frivillighed.
Frederik brænder for frivillighed og har en naturlig iværksætter i maven. I 2010 grundlagde han Ingerfair, hvor han i dag sidder som indehaver og adm. Direktør. Ingerfair er Danmarks største virksomhed med speciale i uddannelse og rådgivning af kommunale organisationer og foreninger. Målet er at arbejde på tværs af sektorer i håbet om, at frivillighed skal ses som en særlig faglighed. Frederik er også direktør og medstifter af ngoacademy.dk, der er grundlagt af Anker Bøger og Ingerfair. Ngoacademy.dk er et uddannelses- og udviklingscenter for kommunale institutioner, foreninger og organisationer i Danmark, Norge og Sverige.
Samlet set har de mange erfaringer, som Frederik har fået igennem årene lagt grundstenene for hans interesse og ekspertise i ledelse af frivillige, og han har sammen med ligesindede udgivet flere bøger om emnet.

 

Henrik Hyldgaard

Henrik Hyldgaard har i mere end 20 år arbejdet som strategisk rådgiver og forretningsudvikler for danske virksomheder som Bestseller, Jack & Jones, ONLY, Dinesen, KK Wind Solutions, Spar Nord og IT Relation.
Forfatteren til Hotel Creativity er også medforfatter til bogen “Sult I Paradis” sammen med Rasmus Ankersen.
Henrik har desuden udviklet verdens første ”EMBA in Business Creativity” i samarbejde med Business Institute i Aalborg. Uddannelsen behandler kreativiteten som et afgørende kompetenceområde for fremtidens topledere efter principperne beskrevet i Hotel Creativity.
Henrik skriver i øjeblikket på sin næste bog, der handler om vækststrategi i det turbulente forretningsmiljø.

 

Ingerfair

Ingerfair er en uddannelses- og konsulentvirksomhed med speciale i organisationer og virksomheder, der arbejder med frivillige. Siden sin grundlæggelse i 2010 har Ingerfair arbejdet målrettet på sin vision om, at frivillighed skal ses som en særlig faglighed. Med grundlægger og adm. direktør, Frederik C. Boll, i spidsen har Ingerfair udgivet flere bøger om ledelse af frivillige.