organizational_storytelling

Organizational Storytelling

2.70 out of 5 based on 27 customer ratings

kr. 90,00

Organizational Storytelling
af Søren R. Nymark

Denne udgivelse handler om organisatoriske fortællinger og værdibaseret ledelse. Organisatoriske fortællinger anskues bl.a. som et ledelsesværktøj til udøvelse af værdibaseret ledelse. Der fokuseres både på fortællingernes formelle og uformelle funktioner i organisationer.

Varenummer (SKU): 24. Kategorier: , .

Product Description

Organizational Storytelling
af Søren R. Nymark

Uformelle fortællinger er fortællinger af en mere ukontrollerbar og dybtliggende karakter mellem medarbejdere i organisationen. Uformelle fortællinger giver mening til ellers paradoksale og flertydige hændelser i organisationen for den enkelte medarbejder.

I forhold til værdibaseret ledelse ses organisatoriske fortællinger som et medie til både forståelse af kulturen i organisationen for de enkelte medarbejdere og indirekte kommunikation af organisationens rammer og værdigrundlag. Den teoretiske del er eksemplificeret ved et omfattende empirisk materiale om casen Hewlett-Packard. Herigennem illustreres det, hvordan værdibaseret ledelse kan fungere i praksis i videns- og forandringsintensive organisationer.

Organisatoriske fortællingers rolle i formidling af rammer og mål er beskrevet som en væsentlig faktor i udøvelsen af værdibaseret ledelse. En anden og nødvendig side af den værdibaserede ledelse er målfastsættelse, hvilket er illustreret ved Hewlett-Packards systemer på både individuelt niveau og på organisatorisk niveau. Her illustreres det, hvordan ledelsen gennem organisatoriske fortællinger skaber rammer for udfoldelse i organisationen, mens målfastsættelse og evaluering angiver, hvor virksomheden og den enkelte medarbejder befinder sig i udgangspunktet, og hvor virksomheden og den enkelte medarbejder skal hen.

Udgivelsen giver en omfattende indføring i, forståelse af og baggrund for organisatoriske fortællinger. Der gives en gennemgang af væsentlige fokusområder i organisationsteorien de sidste 10-15 år, bl.a. glidningen fra modernisme til postmodernisme, samt en omfattende gennemgang af Hewlett-Packards historie fra opstarten i slutningen af 1930”erne til slutningen af 1900-tallet, hvor væsentlige hændelser trækkes frem og relateres til teorien om organisatoriske fortællinger og værdibaseret ledelse.

Pia Møller Appel, personaledirektør for Hewlett-Packard i Danmark:
“Bogen fanger på glimrende vis Hewlett-Packards virksomhedsfilosofi, The HP Way, som en utrolig vigtig kulturbærer i HP. Virksomhedsfilosofien, som det ligeledes illustreres i bogen, blev grundlagt af Bill Hewlett og Dave Packard i slutningen af 1930”erne – og på dette grundlag bygger HP den dag i dag. Værdierne i The HP Way ses som afgørende for HPs succes – i den måde vi behandler kunder, medarbejdere og omgivelser på. I HP har vi altid fokuseret på et ansvarligt værdigrundlag. Organizational Storytelling sætter vores værdigrundlag i en teoretisk ramme af værdibaseret ledelse og organisatoriske fortællinger, der giver et tydeligt billede af, hvordan Hewlett og Packard bevidst har bygget HP op gennem en stærk fokusering på og kommunikation af HPs værdigrundlag.”

Titel: Organizational Storytelling – Creating Enduring Values in a High-tech Company
Forfatter(e): Søren R. Nymark
Udgivelsesår: 2000
Antal sider: 211 sider
ISBN: 87-89303-24-5

Additional Information

Vægt 447 g